Duomenų apsauga

www.hiperfarma.lt savo veiklą vykdo laikydamasi visų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų. Visą Bendrasis duomenų apsaugos reglamentą galite rasti čia: http://www.privacy-regulation.eu/lt/index.htm

 

Naujienlaiškių siuntimas:

Naujienlaiškių prenumeratoriams, užsisakiusiems naujienlaiškius iki 2018 gegužės 25d: Jeigu ir toliau norite gauti mūsų siunčiamus naujienlaiškius, prašome parašyti mums el. paštu info@hiperfarma.lt

Jei ateityje nebenorėsite gauti Jums elektroniniu paštu siunčiamos informacijos, bet kuriuo metu galėsite atšaukti savo sutikimą informuodami mus el. pašto adresu info@hiperfarma.lt arba viename iš jums siunčiamų naujienlaiškių paspausdami aktyvią nuorodą dėl naujienlaiškio prenumeratos atsisakymo.

 

Norime Jus informuoti, kad Jums išreiškus sutikimą dėl naujienlaiškių gavimo, sutinkamai su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas) būs tvarkomi tikslu teikti Jums tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d) a) p. nurodytu teisiniu pagrindu – Jūsų sutikimu, ir jokiems duomenų gavėjams nebus teikiami, išskyrus tuos, kuriems išreikšite sutikimą dėl tokio asmens duomenų teikimo, ar mūsų partneriams, kurie teikdami su verslo valdymu, optimizavimu ir administravimu susijusias paslaugas, mūsų vardu tvarko asmens duomenis. Šis sutikimas, ir jo pagrindu Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi nuo sutikimo gavimo dienos, bet ne ilgiau nei Jūs atšaukiate savo sutikimą.

 

Jūs turite teisę, kreipiantis į UAB „Hiperfarma“ (įmonės kodas 300869774, buveinės adresas Totorių g. 3, Kaunas) el. paštu info@hiperfarma.lt prašyti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Informuojame, jog šio sutikimo ir Jūsų asmens duomenų pateikimas nėra Jūsų ir mūsų sudarytoje sutartyje ar teisės aktuose numatytas reikalavimas, ir jų pateikti Jūs neprivalote.